Reservering

Van de reservering ontvangt u per email een schriftelijke bevestiging, waarbij deze huurvoorwaarden samen met de praktische informatie over uw aankomst en vertrek zijn bijgevoegd. U als huurder aanvaardt bij het aangaan van de huurovereenkomst onderstaande voorwaarden.

 

Betaling

Bij reservering betaalt u een voorschot van 50% van de huursom. Het voorschot dient 7 dagen na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. De huurovereenkomst is pas definitief na ontvangst van dit voorschot. De resterende huur dient uiterlijk een maand voor vertrek naar uw vakantieverblijf te zijn voldaan. Indien de totale huurprijs minder bedraagt dan € 250,- of de aanvang van de vakantie binnen 6 weken na de reservering plaatsvindt, dan wordt het volledige huurbedrag, alsmede de borgsom ineens voldaan. Bij een verandering of annulering van uw reservering worden € 35,- administratiekosten berekend. De waarborgsom bedraagt € 200,-

Deze waarborgsom wordt onder aftrek van eventuele schade aan inboedel of het appartement binnen 7 dagen aan de huurder geretourneerd via bankrekening. Bij verlies van de sleutels wordt een bedrag van € 35,- in rekening gebracht

 

Annulering

Indien de huurovereenkomst door de huurder wordt geannuleerd zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
Annulering      >21  dagen voor aankomst:   50% van de huursom
Annulering      8-21 dagen voor aankomst:   70% van de huursom
Annulering      7-1   dagen voor aankomst:   90% van de huursom
Annulering      op dag aankomst:                   100% van de huursom          

Wij raden u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Aankomst- en vertrektijden

Tenzij anders met u afgesproken zijn deze tijden als volgt:
Aankomst vanaf 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur

 

Melding gebreken en klachten

Indien de huurder bij aankomst schade, gebreken of onvolkomenheden vaststelt, dienen deze onverwijld (binnen 24 uur) aan de verhuurder te worden gemeld. De verhuurder zal dan zijn uiterste best doen de klachten (mits deze een redelijk karakter hebben) in goed overleg met de huurder te verhelpen. Klachten die niet onverwijld zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

 

Linnengoed

Het linnengoedpakket bestaat uit 1 set beddengoed per persoon, 2 kleine en 1 grote handdoek.  (Geen badlaken). Er is een wasmachine aanwezig.

 

Stroom

Stroom is inclusief. Energieverbruik boven 80 kWh per week en 340 kWh per maand wordt 0,35 per kWh extra boven dit verbruik berekend. Bij normaal gebruik blijft u hier ruimschoots onder. Laat u dag en nacht de airco aan staan dan zullen de kosten hoger zijn en zal het bedrag verrekend worden met de borg.

  

Huisdieren

Uw hond is van harte welkom. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, verlies, ziekte, blessures of ongelukken van welke aard dan ook door of van huisdieren tijdens uw verblijf in het appartement. Uw huisdier dient in bezit te zijn van geldig dierenpaspoort en behandeld te zijn tegen vlooien.

Wij houden van uw huisdier net zoveel als u dat doet en we gaan ervanuit dat die zich goed gedraagt en dat u alles doet om schade te voorkomen zoals krassen op deurposten, keuken, meubelen en het beschadigen van het interieur van het appartement. Mocht het wel gebeuren dan zullen we de kosten voor herstel aan u doorberekenen.

 

Download verbod/WiFi

Er geldt een streng download verbod voor muziek en films. Alle illegale downloads worden achterhaald en dus vervolgd. Hierop staan hoge boetes die ten laste komen van de gebruiker. De huurder is dus zelf aansprakelijk voor de financiële gevolgen van zijn illegale downloads. Dus nooit doen!

 

Vuilnis

Aan het einde van de straat staan 4 containers. Afval moet gescheiden ingeleverd worden en deze bakken worden iedere dag geleegd.

 

Vertrek

Bij vertrek dient de huurder het appartement in een behoorlijke staat en bezemschoon achter te laten.

De in het appartement aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De verhuurder is gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de huurder in rekening te brengen indien de huurder dit nalaat.

Voor het overige dient de huurder de in de ‘praktische informatie over aankomst en vertrek’ genoemde bepalingen die aan hem zijn verstrekt na te leven.  Het staat de verhuurder vrij om tot tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst over te gaan, indien de huurder de huurvoorwaarden niet nakomt.

 

Aansprakelijkheid, verplichtingen van huurder en verhuurder

Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het appartement onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. De eigenaar mag in dat geval de huurovereenkomst onmiddellijk opzeggen.

De (hoofd)huurder is aansprakelijk voor schade aan het appartement, inclusief aan inboedel, toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers of huisdier. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA-verzekering een aparte reisverzekering te sluiten! Een door de huurder veroorzaakt schadegeval aan appartement, balkon of inboedel dient direct aan de verhuurder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder op diens eerste verzoek te worden vergoed. De huurder dient geen lawaai of overlast te bezorgen aan omwonenden.

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, letsel of schade, van welke aard dan ook, tijdens uw verblijf. De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor letsel van huurders of voor schade aan diens huisdier of goederen. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor tijdelijke uitval of storingen van water/stroom en eventuele bouwwerkzaamheden rondom het appartement.

Hebt u aanbevelingen of suggesties voor verbeteringen in en om het appartement dan zijn deze uiteraard van harte welkom.

 

Wij wensen u een prettig verblijf in ons appartement in Calpe!

 1 september 2022!